4 Ιανουαρίου 2015

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013


Ν.4315/2014
Άρθρο 58
Στη διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.Γ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στους σταθμούς για τους οποίους η τιμή αναφοράς αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας έως την έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου καθορίστηκε βάσει των διατάξεων της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.2. της παραγράφου I του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, και οι οποίοι συνδέθηκαν εντός του Β' Τριμήνου του 2013.»

Σχόλιο a.a.fo.
      Η παραπάνω τροπολογία ψηφίστηκε την 24/12/2014 ως άρθρο 58 του ν.4315/2014 και αφορά όσους συνδέθηκαν το Β΄ Τρίμηνο του 2013. Στην κατηγορία των <100KW/Χ.Ε. όσους παίρνουν τιμή 0,1931864 (αγρότες) ή 0,21953 (μη αγρότες). Σημαίνει πως για τον επανακαθορισμό της νέας παραμετροποιημένης τιμής τους καταργείται η ρήτρα μη υπέρβασης της τιμής που έπαιρναν την 1/1/2014 (0,21953). Συνεπώς οι μη αγρότες πάνε άμεσα από το 0,21953 στο 0,27 (παραμετροποιημένη τιμή Β΄ τριμήνου 2013) και αποκαθίσταται έτσι μια αδικία γι αυτούς. Δυστυχώς δεν ισχύει το ίδιο για τους αγρότες, που λόγω της ισοπεδωτικής οριζόντιας μείωσης παραμένουν στο 0,1931864. Σ' αυτούς αντιστοιχεί πλέον παραμετροποιημένη τιμή 0,3105 (0,27+15%) από 0,21953 που αντιστοιχούσε μέχρι σήμερα με την ρήτρα. Θα την πάρουν όμως αν και όταν εφαρμοσθεί η παραμετροποίηση και στους αγρότες.
      Αυτός είναι ο δίκαιος στόχος του συλλόγου μας και προς τα εκεί κινούμαστε.  
   Για να μην υπάρχουν αγρότες που τιμωρούνται αντί να πριμοδοτούνται. Να παίρνουν δηλαδή 0,1931864 αντί 0,3105, 0,295416 αντί 0,3357, 0,3550184 αντί 0,40343, 0,37708 αντί 0,4285, 0,3965104 αντί 0,45058 κ.ο.κ. Να τιμωρούνται για να εξασφαλίσουν κάποιοι άλλοι 0,37708 αντί 0,32775 η 0,31050 που δικαιούνται!
     Να μην υπάρχουν 20άρια πάρκα μη αγροτών με τιμή +10% και αγροτών με -12%!!. 

ΥΓ
     Η τροπολογία φυσικά "θάφτηκε" από τους 2 ένοχους συλλόγους αγροτικών Φ/Β και μέχρι σήμερα δεν έγραψαν τίποτα γι αυτήν.
      Γιατί άραγε?
      Τους διέφυγε?
      Δεν την γνώριζαν?
      Είναι λίγα τα ενδιαφερόμενα μέλη τους?
     Η δική μας εκτίμηση είναι - τίποτα απ' όλα αυτά. Προσπάθησαν να αποκρύψουν την ευθύνη τους για μια ακόμη αδικία, που οφείλετε στην εκτρωματική οριζόντια τροπολογία που επέβαλαν εκβιαστικά στο παρά 5΄.
  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου