5 Ιουνίου 2015

Επιστολή / Πρόταση για τους Αγρότες που παίρνουν μικρότερη τιμή από τους μη Αγρότες

Π.Σ.Α.Α.Φ. Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών ΦωτοβολταΙκών
Έδρα: Ικονίου 11 - Τ.Κ.30100 – Αγρίνιο, p.s.a.a.fv@gmail.com, psaaf.blogspot.gr

Προς: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Υπ’ όψη: Υπουργού κ. Π. Λαφαζάνη
Κοιν: Αν. Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου
Γεν. Γραμματέα Ενέργειας κ. Α. Αλεξόπουλο
Πρόεδρο & Δντα Σύμβουλο ΛΑΓΗΕ κ. Γκαρή Αναστάσιο

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για το άρθρο 14 του σχεδίου νόμου «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

       Αξιότιμε κ. Υπουργέ.
       Με την από 8 Απριλίου 2015 - 12:51 μ.μ επιστολή μας, ζητήσαμε να εξετάσετε
α) την δυνατότητα επανενεργοποίησης της ηλεκτρονικής δήλωσης του ΛΑΓΗΕ, για να την υποβάλουν οι κατ' επάγγελμα αγρότες που δεν την υπέβαλαν και μειώθηκε η τιμή τους
β) την δυνατότητα προσωρινής ( μέχρι την οριστική / συνολική διευθέτηση στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σας θέσης “τιμές ανάλογες του κόστους”) άρσης της στρέβλωσης / αδικίας, για 200 περίπου αγρότες, που η υποβολή της δήλωσης επέφερε μείωση της τιμής σε χαμηλότερα επίπεδα από το αν δεν την υπέβαλαν (από τις τιμές μη αγροτών του πίνακα Α΄ της παρ. ΙΓ.1.1.α. του νόμου 4254/2014).
        Η τροπολογία που ενσωματώθηκε ως άρθρο 14 στο υπό διαβούλευση Ν/Σ για τις βοσκήσιμες γαίες, αντιμετωπίζει μόνον την (α) περίπτωση της επιστολής μας. Αποκαθιστά δηλαδή μόνο όσους μειώθηκε η τιμή τους επειδή δεν υπέβαλαν δήλωση.
       Τους 200 αγρότες της (β) περίπτωσης που μειώθηκε η τιμή τους επειδή υπέβαλαν δήλωση, δεν τους αποκαθιστά. 
       Οι 200 αγρότες για να μην απενταχθούν από την κατηγορία των αγροτικών φωτοβολταϊκών που δικαιωματικά ανήκουν, υπέβαλαν δήλωση, με αποτέλεσμα να μειωθεί η τιμή τους σε επίπεδα χαμηλότερα και των μη αγροτών. Η εν λόγω στρέβλωση είναι μία από τις πολλές που δημιούργησε η οριζόντια και μη αναλογική του κόστους αντιμετώπιση των αγροτών, στο βωμό διευθέτησης πελατειακών συμφερόντων που έγινε στο παρά πέντε, με την αιφνιδιαστική και κατόπιν πιέσεων κατάθεση και ψήφιση της κατ' επίφαση νομοτεχνικής βελτίωσης (!!!).
       Κύριε Υπουργέ, ζητάμε να δώσετε την δυνατότητα στους εν λόγω αδικημένους αγρότες, να ξαναϋποβάλουν δήλωση κατά την επανενεργοποίηση της εφαρμογής και να επιλέξουν αντί της αγροτικής τιμής την τιμή του μη αγρότη ( πίνακα Α΄) που είναι υψηλότερη . Τεχνικά είναι εφικτό, με την ανάλογη προσαρμογή της ηλεκτρονικής φόρμας του ΛΑΓΗΕ. Κατ' αυτόν τον τρόπο επανορθώνεται ως ένα βαθμό η αδικία και επιτυγχάνεται αφενός η μη υστέρηση των εσόδων τους για το  2014, τουλάχιστον σε σχέση με των μη αγροτών και, αφ' ετέρου η παραμονή τους στην κατηγορία των αγροτικών φωτοβολταϊκών που δικαιωματικά ανήκουν.

                                                                      ΠΡΟΤΑΣΗ

       Για την υλοποίηση των παραπάνω, προτείνουμε την ενσωμάτωση στην τροπολογία των υπογραμμισμένων προσθηκών μας και την τελική της διαμόρφωση ως εξής:

                                                                       Άρθρο 14
       " Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 δύναται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, ή υποβολής δήλωσης προτίμησης τιμής μη αγρότη ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 ώστε να μην υπολείπεται κανείς κατ' επάγγελμα αγρότης από τον αντίστοιχο μη αγρότη της ίδιας κατηγορίας.
       Τυχόν καθορισμός τιμής αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που έχει γίνει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την υποβολή δήλωσης ή δήλωσης προτίμησης τιμής μη αγρότη, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής."


      Με τιμή
       Ευάγγελος Παναγιώτου 
               Πρόεδρος

     Θεόδωρος Γεροθόδωρος
       Γενικός Γραμματέας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου