7 Οκτωβρίου 2017

Στις ΔΟΥ η εφαρμοστική Εγκύκλιος για το Υποκατάστημα

     Εκδόθηκαν από την Α.Α.Δ.Ε. οι οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4484/2017 από τις ΔΟΥ.
     Στην παράγραφο 1 της εφαρμοστικής εγκυκλίου αναφέρεται -μεταξύ άλλων- πως << ...δεν νοείται υποκατάστημα η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW των αγροτικών εκμεταλλεύσεων...>> και <<....Είναι προφανές ότι για τις ως άνω αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν θεωρούνται υποκαταστήματα κατά τον νόμο αυτό, επιβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος των περιπτώσεων α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011 κατά περίπτωση για την έδρα της επιχείρησης....>>.
     Κατόπιν αυτού, οι αγρότες που πλήρωναν 2ο τέλος επιτηδεύματος, πρέπει να υποβάλουν στο μητρώο της ΔΟΥ υπαγωγής τους δηλώσεις έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου (έντυπο Μ2) και εγκατάστασης εσωτερικού (έντυπο Μ10) ζητώντας -βάσει της εγκυκλίου- τον αποχαρακτηρισμό της εγκατάστασής τους από υποκατάστημα.   

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου