ΔΙΟΙΚΗΣΗ

                                           Δ.Σ.  Συλλόγου

                              Πρόεδρος: Παναγιώτου Ευάγγελος
                              Αντιπρόεδρος: Μπαραμπάνης Γεώργιος
                              Γραμματέας: Γεροθόδωρος Θεόδωρος
                              Μέλος: Μιντουράκης Βασίλειος
                              Μέλος: Μακρής Αθανάσιος
                              Αν. Μέλος: Πελτέκης Ιωάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: