5 Μαρτίου 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΑΓΡΟΤΗ

                                                           9 Μαρτίου 2015   

Υπενθυμίζουμε στα μέλη μας την υποχρέωση υποβολής δήλωσης επαγγελματία αγρότη, για το έτος 2014.
      Η δήλωση ορίζεται από τον Ν.4254/2014 (παρ. ΙΓ. 1. 1. α.), υποβάλλεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και η προθεσμία της λήγει την 31 Μαρτίου 2015.
      Η υποβολή γίνεται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημερωτικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων του ΛΑΓΗΕ  όπου υπάρχει η σχετική φόρμα για συμπλήρωση / υποβολή.