23 Ιουνίου 2015

Κατάθεση 2ης Ομαδικής Αγωγής

          Κατατέθηκε σήμερα στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, η 2η ομαδική αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου και της Λ.Α.Γ.Η.Ε. Α.Ε.
         Η κατάθεση της αγωγής έγινε από την δικηγορική εταιρεία ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Ν. Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ για λογαριασμό 47 μελών του Συλλόγου. Στην 1η αγωγή που κατατέθηκε τον Νοέμβριο 2014, συμμετείχαν 46 μέλη. 
           Αίτημα της αγωγής  είναι να κριθούν αντισυνταγματικές οι διατάξεις του Ν. 4254/2014, με τις οποίες έγινε στους αγρότες οριζόντια μείωση τιμών, σε αντίθεση με των υπολοίπων κατηγοριών που έγινε ανάλογα με τον χρόνο σύνδεσης και τα κόστη επένδυσης και λειτουργίας τους.
           Ζητάμε τις παραμετροποιημένες τιμές της στήλης (6) του πίνακα και τα ποσά της στήλης (8) 
           Η οριζόντια μείωση, που επεβλήθη σε βάρος μας από τις ηγεσίες των Π.Σ.Α.Φ. και Ε.Σ.Α.Φ.,  προσβάλει την αρχή της ισονομίας των πολιτών και παραβιάζει ευθέως τα συνταγματικά μας δικαιώματα. Το αποτέλεσμά της αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί ( με μπλε οι κερδισμένοι και κόκκινο οι χαμένοι της μη παραμετροποίησης ) 
           Οι συνάδελφοι αγρότες που αδικήθηκαν και επιθυμούν να συμμετέχουν στις αγωγές, μπορούν να απευθύνονται στον Σύλλογο η απ' ευθείας στην  δικηγορική εταιρεία ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Ν. Κ. ΧΛΕΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (τηλ. 210-7222007)

                           Συγκριτικός Πίνακας Οριζόντιων – Παραμετροποιημένων
                                 Τιμών Αγροτών ( κατηγορία <= 100 KWp / Χ.Ε.)


Τρίμηνο

Σύνδεσης


   ( 1 )
Κόστος

Επένδυσης

Περιόδου
    
      ( 2 )
                     Τ ι μ έ ς ( <= 100 kwp / Χ.Ε. )
Διαφορά Οριζόντιας / Παραμετρο ποιημένης τιμής αγρότη  ( στήλη 6 - 5 )          (7 )
Ετήσια Διαφορά Εσόδων (Μέσης παραγωγής 150.000 Kwh)
       ( 8 )
Ενιαίες συμβα σιοποιημένες τιμές ( έως τον 4254/2014 )
       ( 3 )
Παραμετρο ποιημένες μη αγροτών        ( πίνακα Α΄ 4254/2014 )     . ( 4 ) Αγροτών μειωμένες οριζόντια ( με τον 4254/2014 ) .            ( 5 )
Αγροτών παραμετροποι ημένες                  ( με +15% )
     ( 6 )
Β/ 2011 310.000 0.45058    0,45058 0,3965104 (γ)   0.45058 (ε) -0,0540696 -8.110,44

Γ΄/ 2011

  290.000
0.45058

    0,43
0,3965104 (γ)   0.45058 (ε) -0,0540696 -8.110,44
0,42850 0,37708 (γ)   0,42850 (ε) -0,05142 -7.713,00

Δ΄/ 2011

  270.000
0.45058

    0,405
0,3965104 (γ)   0.45058 (ε) -0,0540696 -8.110,44
0,42850 0,37708 (γ)   0,42850 (ε) -0,05142 -7.713,00


Α΄/ 2012  250.000
0.45058


    0,375
0,3965104   0,43125 -0,0347396 -5.210,94
0,42850 0,37708   0,4285 -0,05142 -7.713,00
0,40343 0,3550184 (γ)   0,40343 (ε) -0,0484116 -7.261,74


Β΄/ 2012


  230.000
0.45058


     0,36
0,3965104   0,414 -0,0174896 -2.623,44
0,42850 0,37708   0,414 -0,03692 -5.538,00
0,40343 0,3550184 (γ)   0,40343 (ε) -0,0484116 -7.261,74
0,3357 (α) 0,295416 (γ)   0,3357 (ε) -0,040284 -6.042,60Γ΄/ 2012  210.000
0.45058


    0,36


0,3965104   0,414 -0,0174896 -2.623,44
0,42850 0,37708   0,414 -0,03692 -5.538,00
0,40343 0,3550184 (γ)   0,40343 (ε) -0,0484116 -7.261,74
0,3357 (α) 0,295416 (γ)   0,3357 (ε) -0,040284 -6.042,60


Δ΄/ 2012


  190.000
0,42850


    0,34
0,37708   0,391 -0,01392 -2.088,00
0,40343 0,3550184   0,391 -0,0359816 -5.397,24
0,3357 (α) 0,295416 (γ)   0,3357 (ε) -0,040284 -6.042,60
0,229869 (β) 0,2022847 (γ)   0,229869 (ε) -0,0275843 -4.137,65


Α΄/ 2013


  170.000
0,42850


    0,285
0,37708 (δ)   0,32775
+0,04933
+7.399,50
0,40343 0,3550184 (δ)   0,32775 +0,0272684 +4.090,26
0,3357 (α) 0,295416   0,32775 -0,032334 -4.850,10
0,229869 (β) 0,2022847 (γ)   0,229869 (ε) -0,0275843 -4.137,65Β΄/ 2013  150.000
0,42850    0,27
0,37708 (δ)   0,3105 +0,06658 +9.987,00
0,40343 0,3550184 (δ)   0,3105 +0,0445184 +6.677,76
0,3357 (α) 0,295416   0,3105 -0,015084 -2.262,60
0,229869 (β) 0,2022847 (γ)   0,229869 (ε) -0,0275843 -4.137,65
0,21953 (β) 0,1931864 (γ)   0,21953 (ε) -0,0263436 -3.951,54


       ΥΠΟΜΝΗΜΑ
        ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:                                                                                                                                                            - Οι παραμετροποιημένες τιμές αγροτών της στήλης (6) είναι προσαυξημένες έναντι των τιμών του πίνακα Α΄, της υποπαρ. ΙΓ.1 του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 ( μη αγροτών στήλης 4 ), με ποσοστό +15% που προέβλεπε το αρχικό Ν/Σ. Προσαύξηση 10% ισχύει και στην κατηγορία έως 20 kwp                                                                                                  - Το σύνολο των αγροτικών Φ/Β ανήκει στην κατηγορία >100 KWp / Χ.Ε. (έως 100 kwp / χωρίς επιχορήγηση)                - Το σύνολο των αγροτικών επενδύσεων υλοποιήθηκε από τον Απρίλιο (2ο τρίμηνο.) 2011 έως τον Ιούνιο (2ο τρίμηνο.) 2013                                                                                                                                                                         - Οι συμβασιοποιημένες τιμές ( στήλη 2 ) αγροτών / μη αγροτών ήταν ενιαίες.                                                                - Στις στήλες 7 και 8 στους κόκκινους αριθμούς αντιστοιχούν οι ζημιωμένοι και στους μπλε οι κερδισμένοι της μη παραμετροποίησης.
       ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:                                                                                                                                                            (α) Τιμές μειωμένες (προσαρμοσμένες) κατά 12,5% με την Φ1 / οικ. 2262 / 31-1-2012 ( Β΄97 ) Υ.Α.Π.Ε. που ξαναμειώθηκαν 12% εξ αιτίας του οριζόντιου χαρακτήρα της διάταξης. Συνολική μείωση 24,5%                                             (β) Τιμές μειωμένες (προσαρμοσμένες) κατά 36,3% με την Φ1 / οικ.2301 / οικ.16933 / 09 - 08 - 2012 Υ.Α.Π.Ε. που ξαναμειώθηκαν 12% εξ αιτίας του οριζόντιου χαρακτήρα της διάταξης. Συνολική μείωση 48,3%                                       (γ) Τιμές αγροτών (στήλη 5) μειωμένες από 2,1% έως 29,1 % των θεωρητικά δίκαιων / παραμετροποιημένων του πίνακα Α΄, της υποπαρ. ΙΓ.1 του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 (μη αγροτών στήλης 4)                                                               (δ) Τιμές αγροτών (στήλη 5) προσαυξημένες από 24,62 % έως 39,66 % των θεωρητικά δίκαιων / παραμετροποιημένων των μη αγροτών (στήλης 4)                                                                                                                                                               (ε) Μηδενική μείωση.

        Εκ του
          Δ.Σ.

11 Ιουνίου 2015

Οριστικά 13% για το 2014

     Εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος 1116 / 10-6-2015  
     
      Η διευκρίνιση  που ζητήσαμε:

Θ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΩΣ 100 KW. ΆΡΘΡΟ 116 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4316/2014.

      1. Με το άρθρο 116 του νόμου 4316/2014, στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του ν. 3874/2010 (A΄ 151) [Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων] προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: «Ειδικά για το εισόδημα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ο ως άνω ορισμός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήματος».
      Επιπρόσθετα, βάσει του άρθρου 128 του εν λόγω νόμου, η έναρξη ισχύος ορίζεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή την 24η Δεκεμβρίου του 2014.
      2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ.21 του ν.4172/13 το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται με βάση το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με το ελληνικό λογιστικό σχέδιο και τον ΚΦΑΣ. Επομένως το κέρδος από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW των χρήσεων που λήγουν από 24.12.2014 και στο εξής φορολογείται με συντελεστή 13%.

8 Ιουνίου 2015

Δημόσια Διαβούλευση Τροπολογίας για την Υποβολή Δήλωσης κατ' επάγγελμα Αγροτών

Κάντε κλικ εδώ να οδηγηθείτε στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης για την επανενεργοποίηση υποβολής δήλωσης επαγγελματία αγρότη. 

5 Ιουνίου 2015

Επιστολή / Πρόταση για τους Αγρότες που παίρνουν μικρότερη τιμή από τους μη Αγρότες

Π.Σ.Α.Α.Φ. Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών ΦωτοβολταΙκών
Έδρα: Ικονίου 11 - Τ.Κ.30100 – Αγρίνιο, p.s.a.a.fv@gmail.com, psaaf.blogspot.gr

Προς: Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Υπ’ όψη: Υπουργού κ. Π. Λαφαζάνη
Κοιν: Αν. Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου
Γεν. Γραμματέα Ενέργειας κ. Α. Αλεξόπουλο
Πρόεδρο & Δντα Σύμβουλο ΛΑΓΗΕ κ. Γκαρή Αναστάσιο

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για το άρθρο 14 του σχεδίου νόμου «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»

       Αξιότιμε κ. Υπουργέ.
       Με την από 8 Απριλίου 2015 - 12:51 μ.μ επιστολή μας, ζητήσαμε να εξετάσετε
α) την δυνατότητα επανενεργοποίησης της ηλεκτρονικής δήλωσης του ΛΑΓΗΕ, για να την υποβάλουν οι κατ' επάγγελμα αγρότες που δεν την υπέβαλαν και μειώθηκε η τιμή τους
β) την δυνατότητα προσωρινής ( μέχρι την οριστική / συνολική διευθέτηση στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σας θέσης “τιμές ανάλογες του κόστους”) άρσης της στρέβλωσης / αδικίας, για 200 περίπου αγρότες, που η υποβολή της δήλωσης επέφερε μείωση της τιμής σε χαμηλότερα επίπεδα από το αν δεν την υπέβαλαν (από τις τιμές μη αγροτών του πίνακα Α΄ της παρ. ΙΓ.1.1.α. του νόμου 4254/2014).
        Η τροπολογία που ενσωματώθηκε ως άρθρο 14 στο υπό διαβούλευση Ν/Σ για τις βοσκήσιμες γαίες, αντιμετωπίζει μόνον την (α) περίπτωση της επιστολής μας. Αποκαθιστά δηλαδή μόνο όσους μειώθηκε η τιμή τους επειδή δεν υπέβαλαν δήλωση.
       Τους 200 αγρότες της (β) περίπτωσης που μειώθηκε η τιμή τους επειδή υπέβαλαν δήλωση, δεν τους αποκαθιστά. 
       Οι 200 αγρότες για να μην απενταχθούν από την κατηγορία των αγροτικών φωτοβολταϊκών που δικαιωματικά ανήκουν, υπέβαλαν δήλωση, με αποτέλεσμα να μειωθεί η τιμή τους σε επίπεδα χαμηλότερα και των μη αγροτών. Η εν λόγω στρέβλωση είναι μία από τις πολλές που δημιούργησε η οριζόντια και μη αναλογική του κόστους αντιμετώπιση των αγροτών, στο βωμό διευθέτησης πελατειακών συμφερόντων που έγινε στο παρά πέντε, με την αιφνιδιαστική και κατόπιν πιέσεων κατάθεση και ψήφιση της κατ' επίφαση νομοτεχνικής βελτίωσης (!!!).
       Κύριε Υπουργέ, ζητάμε να δώσετε την δυνατότητα στους εν λόγω αδικημένους αγρότες, να ξαναϋποβάλουν δήλωση κατά την επανενεργοποίηση της εφαρμογής και να επιλέξουν αντί της αγροτικής τιμής την τιμή του μη αγρότη ( πίνακα Α΄) που είναι υψηλότερη . Τεχνικά είναι εφικτό, με την ανάλογη προσαρμογή της ηλεκτρονικής φόρμας του ΛΑΓΗΕ. Κατ' αυτόν τον τρόπο επανορθώνεται ως ένα βαθμό η αδικία και επιτυγχάνεται αφενός η μη υστέρηση των εσόδων τους για το  2014, τουλάχιστον σε σχέση με των μη αγροτών και, αφ' ετέρου η παραμονή τους στην κατηγορία των αγροτικών φωτοβολταϊκών που δικαιωματικά ανήκουν.

                                                                      ΠΡΟΤΑΣΗ

       Για την υλοποίηση των παραπάνω, προτείνουμε την ενσωμάτωση στην τροπολογία των υπογραμμισμένων προσθηκών μας και την τελική της διαμόρφωση ως εξής:

                                                                       Άρθρο 14
       " Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 δύναται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, ή υποβολής δήλωσης προτίμησης τιμής μη αγρότη ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 ώστε να μην υπολείπεται κανείς κατ' επάγγελμα αγρότης από τον αντίστοιχο μη αγρότη της ίδιας κατηγορίας.
       Τυχόν καθορισμός τιμής αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που έχει γίνει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την υποβολή δήλωσης ή δήλωσης προτίμησης τιμής μη αγρότη, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής."


      Με τιμή
       Ευάγγελος Παναγιώτου 
               Πρόεδρος

     Θεόδωρος Γεροθόδωρος
       Γενικός Γραμματέας


2 Ιουνίου 2015

Στο Σ/Ν για τα Βοσκοτόπια η Τροπολογία της Δήλωσης Επαγγελματία Αγρότη

       Η τροπολογία για την παράταση υποβολής της Δήλωσης Επαγγελματία Αγρότη, ενσωματώθηκε ως άρθρο 14 στο Σ/Ν για τις "βοσκήσιμες γαίες". Το νομοσχέδιο αναρτήθηκε για διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι την 10 Ιουνίου 2015. Στην συνέχεια θα κατατεθεί στην βουλή για ψήφιση. 
       Η περίοδος υποβολής της δήλωσης ορίζετε σε 2 μήνες, και αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ. 
       Το πλήρες κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής εξής:
                       
                                                                     Άρθρο 14    

                      Ρυθμίσεις για κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
  
    " Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, ειδικά για το έτος 2014 δύναται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014.
     Τυχόν καθορισμός τιμής αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που έχει γίνει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής."