18 Μαρτίου 2016

Επιστολή για μη υποβολή δηλώσεων επαγγελματία αγρότη

Π.Σ.Α.Α.Φ. Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών                    update 30/3/2016
                                                                                                                        η αναφορά Νικολόπουλου
Έδρα: Ικονίου 11 - Τ.Κ.30100 - Αγρίνιο, p.s.a.a.fv@gmail.compsaaf.blogspot.gr 


Προς: Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
          Μεσογείων 119, 101 92 Αθήνα
Υπ’ όψη : Υπουργού κ. Π. Σκουρλέτη
                 Γ.Γ. Ενέργειας κ. M. Βερροιόπουλου
Κοιν.: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ( υπ' όψη Υπουργού κ. Ε. Αποστόλου ),
          ΛΑΓΗΕ (υπ' όψη προέδρου & Δντος Συμβούλου κ. Μ. Φιλίππου) 
     
     Θέμα: Δηλώσεις Επαγγελματία Αγρότη

     Αξιότιμε κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ
     Με σειρά επιστολών και ιδίως με την Α.Π.7 / 19-10-2015 (εισερχόμενο Α.Π. 7313/20-10-2015) σας ενημερώσαμε για τις τεράστιες στρεβλώσεις, αδικίες και ανισότητες που προκλήθηκαν από την μη παραμετροποίηση των τιμών πώλησης των επαγγελματιών αγροτών / ιδιοκτητών Φ/Β σταθμών. Σε μία εξ αυτών η υποβολή  δήλωσης που γίνετε κατ' εφαρμογή των προβλεπόμενων στην υποπαράγραφο ΙΓ.1 του Ν.4254 το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους επιφέρει ζημιά (ποινή) σε 250 - 300 αγρότες. Τα ποσά της ζημίας / ποινής του καθενός φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Με τις εν λόγω επιστολές και τους συνοδευτικούς τους πίνακες σας το επισημάναμε, σας καταδείξαμε την γενεσιουργό αιτία και ζητήσαμε την θεραπεία  της πριν την υποβολή δηλώσεων του 1ου τριμήνου 2016. Προτείναμε  λύση που χωρίς επιβάρυνση του ειδικού λογαριασμού διορθώνει τις στρεβλώσεις, αποκαθιστά τις αδικίες και προστατεύει τον λογαριασμό από πρόσθετα ελλείματα που ενδέχεται να προκύψουν από θετική κατάληξη της δικαστικής μας προσφυγής. Παρ' όλα αυτά μέχρι σήμερα 14 μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας δεν έγινε τίποτα, με αποτέλεσμα οι προαναφερόμενοι 250 - 300 να αναγκάζονται για δεύτερη χρονιά να δηλώσουν την ιδιότητά τους επί ποινή, που φτάνει έως -29% των εσόδων των υπολοίπων παραγωγών (μη αγροτών).   
      Κατόπιν των παραπάνω, σε μια ύστατη προσπάθεια αποφυγής της ποινής και πληρωμής τους τουλάχιστον με τιμές του πίνακα Α (των μη αγροτών) ζητούμε να μας διευκρινίσετε εάν ενδείκνυται η από μέρους τους σκόπιμη παράλειψη υποβολής της δήλωσης και τις ενδεχόμενες επιπλοκές και συνέπειες που μπορεί να προκληθούν λαμβανομένου υπ' όψιν σας ότι:
            α. οι επαγγελματίες αγρότες δηλώνουμε την ιδιότητά μας σε σειρά άλλων υπηρεσιών (taxis,προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, ΟΣΔΕ κ.λ.π.) και το εισόδημά μας δηλώνεται και αντιμετωπίζεται ως αγροτικό. (κίνδυνος διασταυρώσεων) 
            β. με την μη υποβολή δήλωσης διαγραφόμαστε από την κατηγορία των αγροτικών φ/β που δικαιωματικά ανήκουμε, με ότι αυτό συνεπάγεται.  
            γ. Η πληρωμή τους ως μη αγρότες θα επιβαρύνει τον λογαριασμό ΑΠΕ με πρόσθετα από τα προϋπολογισθέντα στα δελτία του ΛΑΓΗΕ ποσά (εκτιμούμε 1,2 - 1,5 εκατ. + ΦΠΑ)
      Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, τουλάχιστον δύο μέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας της 31 Μαρτίου, ώστε να υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 
                  με τιμή

      Παναγιώτου Ευάγγελος
                πρόεδρος
            (6937325302) 

      Γεροθόδωρος Θεόδωρος
              Γραμματέας
                                                                                                                                     
                                                                         Κέρδη / Ζημιές από

                                                    Υποβολή Δήλωσης Επαγγελματία Αγρότη

                                                                (εξ αιτίας μη παραμετροποίησης τιμών)


Τρίμηνο

   
Σύνδεσης

     ( 1 )                         
ΜέσοΚόστος

Επένδυσης  

Τριμήνου    

     ( 2 )
Τ      ι      μ     έ     ς  (<= 100 kwp/Χ.Ε.)
  Διαφορά
    Τιμής
( ευρώ/kwh )

        ( 6 )
  Διαφορά
    Τιμής
     ( % ) 
               
      ( 7 )
Ετήσιο Κέρδος/Ζημιά από υποβολή δήλωσης (για μέση παραγωγή 150.000 kwh )
           ( 8 )
Συμβασιοποι
ημένες έως Ν.4254 /2014
  ( ενιαίες )
     ( 3 )
   Χωρίς    
 Υποβολή Δήλωσης  
(μηαγρότη)
      ( 4 )
     Με    
 Υποβολή
 Δήλωσης     
 (αγρότη)
     ( 5 )
Β/ 2011    310.000   0.45058   0.45058 0,3965104
-0,0540696
-12,00%
- 8110,44

Γ΄/ 2011

   290.000
  0.45058     0,43 0,3965104 - 0.0334896 -7,79%
- 5.023,44
  0,42850   0,4285(α) 0,37708 - 0,05142
-12,00%
- 7.713,00

Δ΄/ 2011

   270.000
  0.45058

   0,405
0,3965104 - 0.0084896 -2,1%
- 1.273,44
  0,42850 0,37708 - 0,02792
-6,89%
- 4.188,00


Α΄/2012


   250.000
   0.450585


   0,375
0,3965104
+ 0,0215104
+5,74%
+3.226,56
  0,42850
0,37708
+ 0,00208
+0,56%
+ 312,00
  0,40343 0,3550184 - 0,0199816
-5,32%
- 2.997,24


Β΄/ 2012


   230.000
  0.45058


    0,36
0,3965104 + 0,0365104
+10,14%
+5.476,56
  0,42850 0,37708 + 0,01708 +4,74%
+2.562,00
  0,40343 0,3550184 - 0,0049816 -1,38%
- 747,24
  0,3357   0,3357 (β) 0,295416 - 0,040284 -12,00%
- 6.042,60


Γ΄/ 2012


   210.000
  0.45058


    0,36
0,3965104 + 0,0365104
+10,14%
+5.476,56
  0,42850 0,37708 + 0,01708 +4,74%
+2.562,00
  0,40343 0,3550184 - 0,0049816 -1,38%
- 747,24
  0,3357   0,3357 (β) 0,295416 - 0,064584 -12,00%
- 6.042,60


Δ΄/ 2012


   190.000
  0,42850

    0,34
0,37708 + 0,03708
+10,90%
+5.562,00
  0,40343 0,3550184 + 0,0150184
+4,42%
+2.252,76
  0,3357   0,3357 (β) 0,295416 - 0,044584 -12,00%
- 6.687,60
  0,229869   0,229869  (γ) 0,2022847 - 0,0275843 -12,00%
- 4.137,65


Α΄/ 2013
 


   170.000
  0,42850


    0,285   
0,37708 + 0,09208
+32,31%
+13.812,00
  0,40343 0,3550184 + 0,0700184
+24,62%
+10.502,76
  0,3357 0,295416 + 0,010416 +3,65%
+ 1.562,40
  0,229869    0,229869  (γ) 0,2022847 - 0,0275843 -12,00%
- 4.137,65Β΄/ 2013   150.000
  0,42850     0,27
0,37708 + 0,10708
+39,66%
+16.062,00
  0,40343 0,3550184
.+ 0,0850184
+31,49%
+12.752,76
  0,3357 0,295416
+ 0,025416
+9,43%
+ 3.812,40
0,229869(γ)(δ) 0,2022847
- 0,0677153
-25,08%
- 10.157,30
0,21953 (γ) (δ) 0,1931864
- 0,0768136
-28,45%
- 11.522,04


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
 
(α) Τιμές που υπολοίπονται από τις τιμές του πίνακα Α και δεν μειώνονται, σε αντίθεση με των αγροτών που μειώνονται οριζόντια 12%
(β) Τιμές προσαρμοσμένες με την Φ1 / οικ. 2262 / 31-1-2012 ( Β΄97 ) Υ.Α.Π.Ε. κατά 12,5% που υπολοίπονται των τιμών του πίνακα Α και δεν μειώνονται, πλην των αγροτών που με την οριζόντια διάταξη ξαναμειώθηκαν 12%. Συνολική μείωση 24,5%
(γ) Τιμές προσαρμοσμένες με την Φ1 / οικ. 2301 / οικ.16933 / 09 - 08 - 2012 Υ.Α.Π.Ε. κατά 36,3% που δεν μειώνονται πλην των αγροτών που με την οριζόντια διάταξη ξαναμειώθηκαν 12%. Συνολική μείωση 48,3%     
(δ) Με το φωτογραφικό άρθρο 58 του Ν.4315/2014 των μη αγροτών αυξάνονται στο 0,27 ενώ των αγροτών μειώνονται οριζόντια 12% στο 0,2022847 & 0,1931864 αντίστοιχα.


17 Μαρτίου 2016

«Ψαλίδι» στις ταρίφες με βάση τις αποδόσεις και το κόστος κατασκευής....

       Εξάλειψη ελλείματος του ΕΛΑΠΕ με "κούρεμα" υψηλών αποδόσεων (IRR) προβλέπει η συμφωνία του Υπουργείου Ενέργειας με τους δανειστές.
       Σύμφωνα με την Χρ. Λιάγγου και την Καθημερινή,

4 Μαρτίου 2016

Σκουρλέτης: Θα εξετάσουμε βελτιώσεις και στους κατ' επάγγελμα αγρότες...

                                                           
   Μετά την ολοκλήρωση του νέου πλαισίου ΑΠΕ που είναι σε διαβούλευση και την μείωση των επιτοκίων που επιδιώκουμε, θα υπάρξουν βελτιώσεις στις τιμές των περιπτώσεων των φ/β που δεν αντιστοιχούν στα κόστη. Μία απ' αυτές τις περιπτώσεις είναι και των κατ' επάγγελμα αγροτών...
    Αυτή είναι η κατάληξη της δευτερολογίας του κ. Σκουρλέτη στην χθεσινή συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή Θεσπρωτίας κ. Βασιλείου Γιόγιακα για την παραμετροποίηση των τιμών των αγροτών.

   Ακούστε στο βίντεο ολόκληρη την συζήτηση

    Διαβάστε εδώ την αρχική γραπτή ερώτηση των κ.κ. Γιόγιακα και Μπουκώρου (βουλευτή Μαγνησίας) που κατατέθηκε την 26/10/2015 και εδώ την αναφορά του κ. Ν. Νικολόπουλου (βουλευτή Αχαϊας) για το ίδιο θέμα.