24 Ιουλίου 2016

Ψηφίζετε αύριο η δίμηνη παράταση υποβολής δηλώσεων επαγγελματιών αγροτών....

         update: 30/7 19:30
       Ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή και ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων. Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση του ΛΑΓΗΕ

     update: 28/7 19:57
       Ψηφίστηκε την ΔΕΥΤΕΡΑ (όπως γράψαμε) και σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 28/7 εκδόθηκε το ΦΕΚ με αριθμό 136/28.07.2016
       Αύριο (Παρασκευή 29/7) η αρχές της εβδομάδας, θα εκδοθεί ανακοίνωση από τον ΛΑΓΗΕ και θα αρχίσει η υποβολή των δηλώσεων

      Ψηφίζετε αύριο στην βουλή, η αναμενόμενη διάταξη της δίμηνης παράτασης

7 Ιουλίου 2016

Επιστολή στην βουλή για δηλώσεις επαγγελματία αγρότη 2015

Επιστολή προς τα μέλη της διαρκούς επιτροπής παραγωγής και εμπορίου με κοινοποίηση στον ΥΠΕΝ και τον Γ.Γ απέστειλε σήμερα ο σύλλογος, ζητώντας τροποποίηση της διάταξης για την παράταση υποβολής δήλωσης έτους 2015, για να δοθεί δυνατότητα σε όσους πληρώθηκαν με τιμή χαμηλότερη του μη αγρότη, να επιλέξουν με νέα δήλωση την τιμή αυτήν.
Ακολουθεί η επιστολή:     

       Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (Π.Σ.Α.Α.Φ.)
       Ικονίου 11-ΤΚ30100-Αγρίνιο, psaaf.blogspot.gr , p.s.a.a.fv@gmail.com

       Προς: κ.κ. Βουλευτές / Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
 
      Θέμα: Επεξεργασία Σ/Ν << Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης    υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις >>

   Αξιότιμη κ. πρόεδρε, κ.κ. βουλευτές
     Εν όψει της επεξεργασίας του Ν/Σ του θέματος, θέτουμε υπ' όψιν σας τα ακόλουθα: 
     Με το άρθρο 46 παρατείνεται η περίοδος υποβολής της προβλεπόμενης στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου  ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 δήλωσης διατήρησης της ιδιότητας επαγγελματία αγρότη κατά το έτος 2015. για όσους δεν την υπέβαλαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που έληξε την 31/3/2016.
    Αντίστοιχη παράταση για το έτος 2014 δόθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4342/2015 που επεξεργάστηκε η επιτροπή σας την 2 και 4/11/2015.
    Σκοπός και συνέπεια των ρυθμίσεων αυτών, όπως αναφέρεται στην συνοδευτική έκθεση αξιολόγησης είναι η αποφυγή επανακαθορισμού / μείωσης της τιμής στα επίπεδα των παραμετροποιημένων τιμών των υπολοίπων παραγωγών (μη αγροτών) του πίνακα Α και της συνεπακόλουθης ζημίας τους.
    Με σειρά επιστολών και παρεμβάσεων, ενημερώσαμε το υπουργείο και την επιτροπή σας ότι η υποβολή της εν λόγω δήλωσης δεν είναι επωφελής για όλους τους αγρότες και δεν επιτυγχάνονται ο σκοπός και οι επιδιώξεις που περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση (σελ. 97-105) του ν.4254/2014. Σε μερίδα περίπου 250 αγροτών επιφέρει αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (μείωση) έως 29% από τις παραμετροποιημένες τιμές του πίνακα Α, καθιστώντας τις επενδύσεις ζημιογόνες και φέρνοντάς τους σε απόγνωση.
    Ζητήσαμε με επιστολή -που προώθησε μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου με αναφορά του ο βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος- διευκρίνιση για το εάν είναι σύννομη και αν ενδείκνυται η από πλευράς μας σκόπιμη παράλειψη υποβολής της δήλωσηςπροκειμένου να αποφύγουμε την άδικη μείωση και στην απάντηση του Υπουργείου δεν μας δόθηκε διευκρίνιση. Κατόπιν αυτού υποβάλαμε δήλωση και για το 2015 επί ζημία μας.
    Την 10 Ιουν. 2015 κατά την διαβούλευση και την 2 Νοε. 2015 κατά την επεξεργασία στην επιτροπή της αντίστοιχης ρύθμισης του 2014, προτείναμε την τροποποίησή της  για να αντιμετωπισθεί εν μέρει η αδικία. Παρά την θετική εισήγηση της αντιπολίτευσης, η τροποποίηση δεν υιοθετήθηκε, με αποτέλεσμα για πολλούς αγρότες το 2014 να καταστεί οριστικά ζημιογόνο. Το ίδιο ζητήσαμε και με την από 5 Ιουνίου 2015 επιστολή μας προς τον τότε Υπουργό.
   Κατόπιν των παραπάνω επανερχόμαστε στην πρόταση τροποποίησης του άρθρου 46, με προσθήκη δυνατότητας επιλογής τιμής μη αγρότη (πίνακα Α) και σκοπό την  αποφυγή άδικης και υπερβολικής μείωσης της τιμής για το 2015 ως εξής:
                                                                                                                        Άρθρο 46
«Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014, ειδικά για το έτος 2015 δύναται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο, Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α΄ ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης, επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2015 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΛΕΙΠΕΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗΣ.
Τυχόν καθορισμός τιμής αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που έχει γίνει, πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την υποβολή δήλωσης Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α΄, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής.»

        Παναγιώτου Ευάγγελος
                πρόεδρος
              (6937325302)

        Γεροθόδωρος Θεόδωρος
               Γ. Γραμματέας

4 Ιουλίου 2016

Στην βουλή η παράταση υποβολής δήλωσης επαγγελματία αγρότη .....

    Κατατέθηκε στην βουλή η αναμενόμενη ρύθμιση για όσους δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα έως 31/3/2016 την δήλωση επαγγελματία αγρότη 2015.