31 Ιουλίου 2017

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Η απόλυτη δικαίωση

       Απόλυτη δικαίωση του συλλόγου αποτελεί η διευκρίνιση της έννοιας του Υποκαταστήματος που γίνετε στο άρθρο 12 του Ν/Σ