11 Σεπτεμβρίου 2018

Αλλάζει ο τρόπος αποστολής φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων. Ανακοίνωση ΔΑΠΕΕΠ

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ανακοινώνει ότι, αποκλειστικά για τις φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες των