10 Νοεμβρίου 2015

Εκδόθηκε το ΦΕΚ για την ενεργοποίηση της φόρμας. Ξεκίνησαν οι δηλώσεις


update 13/11/2015 14:45΄ 

   Διαβάστε εδώ την σχετική ανακοίνωση του ΛΑΓΗΕ

update 12/11/2015 12:25΄
   Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή
   
Ανακοινώνουμε ότι τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή και είναι δυνατή η υποβολή της δήλωσης επαγγελματία αγρότη του 2014.
    Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα παρακάτω:
         # Όσες δηλώσεις υποβληθούν μέχρι 30 Νοεμβρίου θα συμπεριληφθούν σίγουρα στα ενημερωτικά του Νοεμβρίου που θα αναρτηθούν μέχρι 13-14 Δεκεμβρίου 2015. Ενδεχομένως να συμπεριληφθούν και όσες υποβληθούν τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.
         # Οι δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα εκκαθαριστούν με τα ενημερωτικά του Δεκεμβρίου 2015 που θα αναρτηθούν 13-14 Ιαν. 2106.
     Συστήνουμε την υποβολή το αργότερο μέχρι 31/12 διότι από 1/1 έως 9/1 θα είναι ανοιχτή και η εφαρμογή του 2015 και ενδεχομένως να προκύψουν τεχνικά προβλήματα.

update 11/11/2015 13:25΄
    Νεότερη Ενημέρωση
    Το αρμόδιο τμήμα του ΛΑΓΗΕ μας ενημέρωσε ότι η επανενεργοποίηση της εφαρμογής θα καθυστερήσει για τεχνικούς λόγους. Καταβάλετε προσπάθεια να γίνει εντός του επόμενου 48ώρου και το αργότερο έως την Δευτέρα 16/11/2015 με τελευταία ημέρα υποβολής την 31/12/2015.
                                                                                                                                                                                                                                                             
update 11/11/2015 08:45΄
     Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον ΛΑΓΗΕ, η εφαρμογή θα επανενεργοποιηθεί εντός της ημέρας (11/11/2015).
    Θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του (εδώ) με πληροφορίες για τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  
      Δημοσιεύθηκε ο Ν.4342 στο υπ' αριθμ.143 / 9 Νοεμβρίου 2015 ΦΕΚ. Με το άρθρο 29 δίνετε η δυνατότητα υποβολής δήλωσης επαγγελματία αγρότη του 2014, σε όσους δεν την υπέβαλαν στην κανονική περίοδο της 01/01 έως 31/03/2015. Η υποβολή ξεκίνησε σήμερα (ημέρα δημοσίευσης του νόμου) και λήγει σε 2 μήνες, δηλαδή την 09/01/2016. 
     Το τελικό κείμενο της διάταξης:
                                                                                                                    Άρθρο 29
                         Ρυθμίσεις για κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
       Οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη διατήρηση ή μη της ιδιότητας του κατ’ επάγγελμα αγρότη, οι οποίες προβλέπονται στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014(Α΄ 85), ειδικά για το έτος 2014 μπορεί να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης κατά το προηγούμενο εδάφιο ή διαπίστωσης ανακριβούς δήλωσης επανακαθορίζεται αναδρομικά η τιμή αποζημίωσης για το έτος 2014, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον πίνακα Α της περίπτωσης 1α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014.
       Η τιμή αποζημίωσης αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει καθορισθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος χωρίς την υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται αναδρομικά μετά την εμπρόθεσμη, κατά των ανωτέρω, υποβολή αυτής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου