ΔΙΟΙΚΗΣΗ

                                           Δ.Σ.  Συλλόγου


                              Πρόεδρος: Θανασάς Ρήγας
                              Αντιπρόεδρος: Καπίτσας Γιάννης
                              Γραμματέας: Τσαγγίδης Μιχάλης
                              Μέλος: Παναγιώτου Βαγγέλης
                              Μέλος: Μιντουράκης Βασίλης
                              Αν. Μέλος: Μηλέας Δημήτρης
                              Αν. Μέλος: Σωτηρόπουλος Χρήστος

Δεν υπάρχουν σχόλια: