9 Ιανουαρίου 2017

Επιστολή ΣΠΕΦ στον ΑΔΜΗΕ για την επιστροφή του πλεονάσμτος από την Διακοψιμότητα στους παραγωγούς Φ/Β....

       Ερωτήματα στον ΑΔΜΗΕ για το αν υπάρχουν πλεονάσματα από την διακοψιμότητα, πόσα είναι αυτά, και πότε και πώς θα επιστραφούν
στους Φ/Β παραγωγούς. Αν και πότε δηλαδή εφαρμοσθεί η παρ. 4 του άρθρου 10 της ΑΠΕΗΛ Γ1/Φ1/οικ. 184898/ΦΕΚ 2861/28-12-15 που ορίζει ρητά ότι << τυχόν πλεόνασμα που δημιουργείται στο τέλος του έτους επιστρέφεται αναλογικά στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας >>.
       Διαβάστε εδώ την επιστολή ΣΠΕΦ
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου